2017-04-03

Rada Programowa

Andrzej Kijanka - przewodniczący

Krystyna Panek - wiceprzewodnicząca

Anna Przewoźnik - wiceprzewodnicząca

Alan Klimala - sekretarz

 

Beata Iwona Białowąs

Maciej Gramatyka

Henryk Grzonka

Roman Kalarus

Urszula Koszutska

Krzysztof Łęcki

Marian Oslislo

Jan Rzymełka

Tomasz Szymborski

Ryszard Umański

Zygmunt Woźniczka