2017-02-21

Dane teleadresowe

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
"RADIO KATOWICE" Spółka Akcyjna
 
40-953 Katowice, ul. Ligonia 29 
tel. +48 32 2005 400 
fax. +48 32 2005 427
www: http://www.radio.katowice.pl/
 
KRS 0000139719
REGON 271935806
NIP 634-00-20-312
Kapitał zakładowy: 950.600,-zł w całości wpłacony
Konto bankowe:
Bank Śląski o/Katowice
57 105012141000000700060692
 
Studia Lokalne
Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 7, tel. +48 33 812 33 83
Częstochowa, ul. Śląska 11/13, tel. +48 34 365 50 31
Zawiercie, ul. Piastowska 1, tel. +48 32 670 37 11