2017-02-21

Rada Nadzorcza

Piotr Pietrasz – przewodniczący
Henryk Górak – wiceprzewodniczący
Alfred Pyrk – członek