Lista artykułów

Nazwa artykułu
Roczne spr. z wyk. środków,w art.31 ust.1 i 2 ustawy, za rok 2019
Roczne sprawozdanie z wykorzystania środków, o których mowa w
art.31 ust.1 i 2 ustawy, za rok 2019
23.04.2020 więcej
sprawozdanie z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych w 2018
Sprawozdanie z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych w
2018
14.03.2019 więcej
Sprawozdanie z wykorzystania wpływów abonamentowych za 2017 rok
Sprawozdanie z wykorzystania wpływów abonamentowych za 2017 rok
14.03.2018 więcej
sprawozdanie z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych
Sprawozdanie z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych
14.03.2017 więcej
Sprawozdanie 2015
Roczne sprawozdanie Zarządu Spółki Polskie Radia - Regionalna
Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" S.A. za okres
01.01.2015 do 31.12.2015 roku
21.02.2017 więcej
Sprawozdanie 2014
Roczne sprawozdanie Zarządu Spółki Polskie Radia - Regionalna
Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" S.A. za okres
01.01.2014 do 31.12.2014 roku
21.02.2017 więcej
Sprawozdanie 2013
Roczne sprawozdanie Zarządu Spółki Polskie Radia - Regionalna
Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" S.A. za okres
01.01.2013 do 31.12.2013 roku
21.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się