Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z wykorzystania wpływów abonamentowych za 2017 rok
Sprawozdanie z wykorzystania wpływów abonamentowych za 2017 rok
14.03.2018 więcej
sprawozdanie z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych
Sprawozdanie z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych
14.03.2017 więcej
Sprawozdanie 2015
Roczne sprawozdanie Zarządu Spółki Polskie Radia - Regionalna
Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" S.A. za okres
01.01.2015 do 31.12.2015 roku
21.02.2017 więcej
Sprawozdanie 2014
Roczne sprawozdanie Zarządu Spółki Polskie Radia - Regionalna
Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" S.A. za okres
01.01.2014 do 31.12.2014 roku
21.02.2017 więcej
Sprawozdanie 2013
Roczne sprawozdanie Zarządu Spółki Polskie Radia - Regionalna
Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" S.A. za okres
01.01.2013 do 31.12.2013 roku
21.02.2017 więcej